De Lelylijn: Verbinding Noord-Nederland met de Randstad

De Lelylijn is de beoogde, nieuwe spoorverbinding tussen het Noorden (Groningen en Leeuwarden) en Lelystad. Op deze route komen tussenstations. De precieze route ligt nog niet vast. Met de Lelylijn komt er voor reizigers  een betere verbinding tussen het Noorden en de Randstad.

Uitwerken plannen

De plannen voor de Lelylijn moeten nog verder worden uitgewerkt. Er is nog geen definitief besluit voor de aanleg van de Lelylijn. Het doel is om in het najaar van 2024 samen met de regio een voorkeursvariant te hebben. En dat er bijbehorende financiering is.

Europees spoornetwerk

Het kabinet heeft € 3 miljard beschikbaar voor de aanleg van de Lelylijn. Dit staat in het Coalitieakkoord (budgettaire deel). Het is de inzet van het kabinet dat de regio en Europese fondsen gaan meebetalen. De Lelylijn kan een belangrijke Noordelijke verbinding in het Europese spoornetwerk worden. Daarom wordt het deel van het zogeheten TEN-T-netwerk van de EU. Daardoor kan de Lelylijn subsidie krijgen van de Europese Unie (EU). Het Europees Parlement moet nog instemmen met (het Europese deel van) deze plannen.