Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De Rijksoverheid werkt samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma's voor elke regio in Nederland. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op financiële investeringen in deze programma's en projecten.

MIRT Overzicht 2018

In het MIRT Overzicht staat een overzicht van alle ruimtelijke projecten en programma's van Rijk, provincies en gemeentes. Het laat de voortgang en stand van zaken van deze projecten en programma’s zien. De ruimtelijke plannen voor MIRT 2018 staan in het MIRT Overzicht 2018. In november 2016 zijn de spelregels van het MIRT herzien.

MIRT Overzicht

Het MIRT Projectenboek verschijnt sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag. Het wordt dan aangeboden aan de Tweede Kamer als bijlage bij de begroting van het Infrastructuurfonds. Sinds 2016 is de naam gewijzigd in MIRT Overzicht.

Het MIRT Projectenboek is alleen via de website beschikbaar en niet op papier te bestellen.