Aanpassingen spoortrajecten

Op drukke trajecten gaan meer intercity’s en sprinters per uur en per richting rijden. Om dit mogelijk te maken moeten deze trajecten en sommige stations aangepast worden. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment uitgewerkt.

Traject Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

Op traject Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen gaan in beide richtingen meer intercity’s en sprinters per uur rijden.

 • Tussen Schiphol-Utrecht-Arnhem rijden straks 6 intercity’s per uur.
 • Vanuit Arnhem rijden 4 intercity’s per uur door naar Nijmegen.
 • Tussen Breukelen en station Driebergen-Zeist kunnen straks  meer sprinters per richting rijden. Over de precieze dienstregeling vindt nog overleg plaats met de regio.
 • Op dit traject rijdt ook de ICE (internationale trein) van Amsterdam via Utrecht en Arnhem naar Duitsland.

Maatregelen traject Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

1 van de eerste grote maatregelen is de verbouwing van station Utrecht Centraal tot een doorstroomstation. Dit project is eind 2016 afgerond.

Treinen gaan op de sporen in het stationsgebied van Utrecht:

 • vaste perrons gebruiken;
 • volgens vaste belangrijke routes rijden.

Op eindpunt Nijmegen wordt het station geschikt gemaakt voor meer treinen. Er wordt gewerkt aan:

 • een extra perron met twee extra perronsporen;
 • snellere wissels, zodat rijden er met hogere snelheid mogelijk wordt;
 • een opstelterrein waar treinen worden schoongemaakt en gecontroleerd;
 • een doorgetrokken perrontunnel met een nieuwe stations entree.

Andere maatregelen op dit traject zijn:

 • het realiseren van een keervoorziening bij station Driebergen-Zeist;
 • de aanleg van twee onderdoorgangen bij Veenendaal;
 • het vrij leggen van de Valleilijn door de aanleg van een extra perron bij station Ede-Wageningen.

Hierdoor zijn er minder wissels nodig, waardoor de kans op een storing kleiner wordt. Ook zullen treinen elkaar minder kruisen. Als er een storing is, blijft deze dus in principe beperkt tot 1 corridor. De storing spreidt zich niet breder uit over de dienstregeling, zoals dat nu wel gebeurt.

Traject Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

Op de trajecten Almere – Amsterdam Zuid en Almere – Amsterdam Centraal gaan in beide richtingen meer intercity’s en sprinters rijden:

 • Tussen Almere – Schiphol- Den Haag rijden straks 6 intercity’s per uur
 • Tussen Almere – Amsterdam Centraal rijden straks 4 intercity’s
 • Tussen Almere en Amsterdam Centraal of Schiphol rijden straks 6 sprinters per uur
 • Tussen Hilversum en Amsterdam Centraal of Schiphol rijden straks 6 sprinters per uur

Maatregelen traject Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

 • Maatregelen korte termijn

  De kortetermijnmaatregelen op het traject zijn inmiddels gerealiseerd. Het gaat om nieuwe ongelijkvloerse kruisingen, geluidmaatregelen en verplaatsen van seinen. Er zijn ook meer sporen bijgekomen, zodat er een viersporig traject Schiphol-Duivendrecht is ontstaan.  Met ingang van de dienstregeling 2017 (die in december 2016 is ingegaan) zijn er meer treinen gaan rijden.
 • Maatregelen middellange termijn 

  Het station en de sporen bij Weesp worden aangepast. Het opstelterrein Lelystad wordt uitgebreid en verschillende kleinere maatregelen worden genomen. Om treinen korter achter elkaar te kunnen laten rijden wordt het nieuwe treinbeveiligingssysteem ERTMS ingevoerd.

Traject Alkmaar-Amsterdam

 • Tussen Alkmaar en Amsterdam rijden straks 6 intercity’s per uur in beide richtingen.
 • Tussen Uitgeest en Amsterdam (Zaanlijn) rijden straks elk uur 6 sprinters in beide richtingen.

Maatregelen traject Alkmaar-Amsterdam

De belangrijkste maatregelen om dit mogelijk te maken zijn:

 • een opstelterrein bij Uitgeest voor sprinters;
 • een opstelterrein bij Heerhugowaard voor intercity’s;
 • een andere spoorindeling met een extra eilandperron bij station Uitgeest.

​Op 1 februari 2016 heeft de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de locatie langs de N203 aangewezen als voorkeurslocatie voor het opstelterrein voor de sprinters die eindigen in Uitgeest. In 2018 wordt voor de genoemde maatregelen een voorkeursvariant gekozen. Die worden verder uitgewerkt in een ontwerp-tracébesluit (OTB). Volgens de huidige inzichten is dit OTB half 2019 gereed.

Traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

 • Tussen Amsterdam en Eindhoven rijden 6 intercity’s per uur per richting.
 • Tussen Utrecht en Houten rijden in de spitsuren 6 sprinters per uur per richting. Hiervan rijden 2 sprinters per uur door naar ’s-Hertogenbosch en 2 naar Tiel.

Maatregelen traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

Amsterdam Centraal krijgt bredere perrons, trappen en roltrappen. In juni 2018 is, in samenhang met extra sporen bij Amsterdam Zuid, gekozen voor de verdere uitwerking met 9 doorgaande sporen. Dit biedt naast de extra treinen op de PHS-corridors ook ruimte om de OV-verbinding tussen Schiphol en Amsterdam Centraal te versterken. Latere aanleg van 10 sporen wordt niet onmogelijk gemaakt. Ook de Oosttunnel onder het station wordt breder. Zo kunnen meer mensen in- en uitstappen of naar een ander spoor lopen. Op die manier kan Amsterdam Centraal meer treinen verwerken.

Daarnaast worden de sporen ten oosten en westen van het station aangepast zodat er meer treinen kunnen passeren. Bij de Dijksgracht komt een vrije kruising. In de Westhaven komt een nieuw opstelterrein om het grotere aantal treinen te kunnen parkeren.

In Geldermalsen komen de volgende maatregelen:

 • Verbreden van de brug over de Linge;
 • Vervangen van de 2 overwegen door 3 onderdoorgangen;
 • Maatregelen om geluid- en trillinghinder te verminderen.

De maatregelen aan het spoor in Geldermalsen zijn op 17 februari 2016 vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Op 9 december 2017 is het Tracébesluit Geldermalsen vastgesteld.

Tussen Amsterdam en Den Bosch worden diverse seinoptimalisaties doorgevoerd. Treinen kunnen zo dichter op elkaar rijden.

Traject Den Haag-Rotterdam-Breda-Eindhoven

 • Er gaan straks 4 intercity’s per uur rijden vanuit Leiden en 4 per uur vanuit Den Haag Centraal.
 • De intercity-verbinding tussen Den Haag en Eindhoven gaat in beide richtingen van 2 naar 4 intercity’s per uur. Deze 4 intercity’s gaan tussen Rotterdam en Breda over de hogesnelheidslijn rijden.
 • Tussen Breda en Tilburg rijden 2 extra intercity’s per uur, per richting vanwege de intercity tussen Roosendaal en ’s-Hertogenbosch.
 • Er gaan 2 extra sprinters per uur, per richting rijden tussen Den Haag en Dordrecht en tussen Breda en Tilburg.

Maatregelen traject Den Haag-Rotterdam-Breda-Eindhoven

De belangrijkste maatregelen om dit mogelijk te maken zijn:

 • Spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft Zuid, waarbij de spoortunnel in Delft 4-sporig wordt ingericht;
 • Spooraanpassing tussen Schiedam en Rotterdam, inclusief seinoptimalisatie vanaf Delft Zuid;
 • Aanleg van een 3e perron en 4e perronspoor bij Tilburg plus seinoptimalisatie tussen Breda-Tilburg-Liempde;
 • Opheffen van de gelijkvloerse dubbele overweg in de Tongersestraat in Boxtel.

Uitbreiding van de opstel- en servicecapaciteit voor reizigerstreinen in Eindhoven.