Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over VGR 20 ERTMS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over VGR 20 ERTMS