Antwoorden schriftelijke vragen over VGR 20 ERTMS

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de 20e voortgangsrapportage (VGR) van het programma European Rail Traffic Management System (ERTMS) over de 2e helft van 2023. De vaste Tweede KamerCommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

Antwoorden schriftelijke vragen over VGR 20 ERTMS