Veiligheid openbaar vervoer

De Rijksoverheid wil dat iedereen zich veilig voelt in en rond de bus, tram, metro en trein. Daarvoor werkt het Rijk samen met provincies en metropoolregio's, vervoerders, Prorail, politie en vakbonden. Daarnaast stelt de Rjksoverheid eisen aan veiligheid van materieel en infrastructuur.