Veiligheid openbaar vervoer

De Rijksoverheid wil dat iedereen zich veilig voelt in en rond de bus, tram, metro en trein. Samen met alle partijen uit de ov-sector heeft de overheid daarom een landelijke aanpak uitgewerkt. Vervoerders, vakbonden, politie en decentrale overheden (provincies en metropoolregio’s) zijn nauw betrokken bij een integrale en landelijke aanpak om de veiligheid in het ov te vergroten. Daarnaast stelt de overheid ook eisen aan het materieel en de infrastructuur om veilig met het ov te kunnen reizen.

Aanpak agressie in het ov

Een geweldsincident in het ov is een ‘High Impact Crime’. Dat is een misdaad die veel indruk maakt op het slachtoffer. Daarom is in het Integraal Actieprogramma Sociale Veiligheid afgesproken dit geweld ook zo aan te pakken.

Lees meer over de aanpak van agressie in het ov

Veiligheid op en rond het spoor

Om ongelukken te voorkomen werkt de Rijksoverheid samen met verschillende partners aan het verbeteren van de veiligheid op en rond het spoor. Bijvoorbeeld door de introductie van het nieuwe veiligheidssysteem ERTMS en maatregelen bij spoorwegovergangen.

Lees meer over veiligheid op en rond het spoor