Aanpak agressie in het openbaar vervoer

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat personeel en reizigers zich veilig voelen in het openbaar vervoer. Het Rijk, decentrale overheden, vervoerders, ProRail en Politie werken samen en nemen maatregelen om incidenten in het OV te verminderen en voorkomen.

Maatregelen tegen agressie in de trein

De volgende maatregelen moeten het openbaar vervoer veiliger maken:

  • geen contant geld in de bus, maar pinnen;
  • sluiten van ov-chipkaartpoortjes;
  • inzet bodycams;
  • onveilige situaties in treinen en stations melden via Whatsapp;
  • extra inzet van treinpersoneel op risicolijnen en op risicomomenten. Bijvoorbeeld op trajecten waar vaker dan gemiddeld agressie voorkomt;
  • meer cameratoezicht op stations, waardoor opsporing en vervolging sneller gaat. Op een aantal stations zijn beeldschermen geplaatst, zodat mensen ook zien dat er camerabewaking is;
  • cameratoezicht in treinen.
  • stimuleren van personeel om aangifte te doen bij incidenten;
  • opleggen van een tijdelijk stationsverbod of reisverbod bij overlast of agressie op station of in de trein.