Beslisnota bij bij Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraine

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij bij Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraine