Kamerbrief reactie op motie over bankrekening voor Oekraïense vluchtelingen

Minister Kaag (Financiën) reageert op de motie-Van der Lee. Deze motie verzoekt de regering om een proactieve rol te nemen om, in gesprek en in samenwerking met banken en relevante toezichthouders, te regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een bankrekening kunnen openen zonder dat banken repercussies vanuit de antiwitwas- en terrorismefinancieringswetgeving hoeven te vrezen en de Tweede Kamer binnen 2 weken te informeren.

Kamerbrief reactie op motie over bankrekening voor Oekraïense vluchtelingen (PDF | 2 pagina's | 89 kB)