Kamerbrief over herziening ROOO en remigratiebeleid

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de wijzigingen in de Regeling opvang ontheemden Oekraine (RooO). Daarnaast gaat hij in op het plan van aanpak te komen voor de derdelanders uit Oekraïne. Het gaat om derdelanders die voor 19 juli 2022 in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven en na 4 maart 2023 niet langer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) vallen. Bij de Kamerbrief zitten 2 beslisnota's.

Kamerbrief over herziening ROOO en remigratiebeleid (PDF | 6 pagina's | 277 kB)