Stroomschema Tolk nodig ja/nee

Dit schema helpt zorgverleners bij hun afweging om wel of niet een tolk in te schakelen, als ze te maken krijgen met patiënten die zijn gevlucht uit Oekraïne.