Informatie voor gasthuishoudens van vluchtelingen uit Oekraïne die geen recht (meer) hebben op bescherming in Nederland

U biedt onderdak aan een vluchteling uit Oekraïne. De IND heeft geconstateerd dat deze vluchteling geen verblijfsbewijs heeft opgehaald. De IND heeft niet kunnen vaststellen of hij aan de voorwaarden voldoet. Daarom heeft uw gast geen recht (meer) op tijdelijke bescherming. Voortzetten van de opvang kan in dit geval financiële gevolgen voor u hebben.

Informatie voor gasthuishoudens van vluchtelingen uit Oekraïne die geen recht (meer) hebben op bescherming in Nederland