Afschrift Brief Uitspraak Raad van State derdelanders

Afschrift van de brief van Staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan gemeenten. De brief gaat over de rechtmatigheid van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) over de beëindiging van de tijdelijke bescherming van derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Het gaat om derdelanders die voor 19 juli 2022 in Nederland waren en in de Basisregistratie Personen (BRP) stonden ingeschreven.

Afschrift Brief Uitspraak Raad van State derdelanders