Informatie voor overheden en maatschappelijke organisaties

Informatie voor overheden en maatschappelijke organisaties over beleid en regels voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland.

Informatie over opvang in gemeenten

De meeste Oekraïense vluchtelingen vinden een plek in de gemeentelijke opvanglocaties. De belangrijkste handreikingen, richtlijnen en adviezen over gemeentelijke opvang zijn:

Bekostiging opvang ontheemden Oekraïne

Deze regeling bepaalt welke kosten gemeenten, veiligheidsregio’s en/of samenwerkingsverbanden vergoed kunnen krijgen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Bekostigingsregeling opvang door gemeenten

Bekostigingsregeling eerste/acute opvang door regionale openbare lichamen

Informatie over opvang door particulieren

Particulieren kunnen ook onderdak of woonruimte bieden aan Oekraïense vluchtelingen. De belangrijkste handreikingen en adviezen over opvang bij particulieren zijn:

Waar kunnen gemeenten, veiligheidsregio’s en maatschappelijke organisaties terecht met vragen?

 • De Nationale Opvang Organisatie (NOO) 
  De NOO faciliteert gemeenten, veiligheidsregio’s en ngo’s om goede opvanglocaties, zorg, onderwijs en hulp te realiseren. Zij  is het eerste aanspreekpunt voor vragen, bijvoorbeeld over beleid voor het normbedrag, leefgeld en transitiegelden.
  U kunt een regio-accounthouder van de NOO bellen of mailen (contactgegevens staan in de factsheet Contactmogelijkheden). Of een mail sturen aan PostbusNOO@minjenv.nl
 • Forum Oekraïne van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
  Gemeenten kunnen informatie delen op het Forum Oekraïne. Op dit forum staan ook voorbeelden van communicatiemiddelen in meerdere talen voor communicatie met vluchtelingen uit Oekraïne.
 • Factsheet contactmogelijkheden – opvang vluchtelingen uit Oekraïne
  Informatieblad over waar gemeenten, veiligheidsregio’s en maatschappelijke organisaties terecht kunnen voor vragen en meer informatie.  
 • Loket Ontheemden Oekraïne PSH (LOOP)
  Gemeenten en zorgverleners kunnen terecht bij het Loket Ontheemden Oekraïne PSH (LOOP). Het loket helpt met informatievragen over psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen uit Oekraïne en voor het vinden van passend aanbod. 

Informatie derdelanders voor gemeenten

Vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (derdelanders) mogen voorlopig in Nederland blijven. Ze krijgen tijdelijke bescherming tot het Europese Hof van Justitie een uitspraak doet.

Kamerbrief over dat derdelanders mogen blijven tot uitspraak Europese Hof van Justitie

Kamerbrief over gevolgen besluit Raad van State toetsing van einde bescherming derdelanders uit Oekraine (25-4-2024)