Hoger onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne met een (buitenlandse) vooropleiding kunnen een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen. Hiervoor moeten zij hun eerder behaalde diploma laten waarderen.

Diplomawaardering voor studie aan hogeschool of universiteit

Vluchtelingen uit Oekraïne met een buitenlandse vooropleiding moeten hun eerdere diploma laten waarderen om te studeren aan een hogeschool of een universiteit.  Zij kunnen dit doen bij Nuffic of via de hogeschool of universiteit waar de vluchteling wil studeren. Nadat het diploma is gewaardeerd besluit de hogeschool of universiteit of de student voldoet aan de eisen. Dit  zijn eisen die specifiek voor een studie gelden en/of taaleisen die nodig zijn voor een studie.  Om toegelaten te worden kan het zijn dat de student toelatingsexamen of een taaltoets moet doen. Lees meer over hoger onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen (informatie in het Engels).

Collegegeld en studiefinanciering

De hoogte van het instellingscollegegeld bepaalt de hogeschool of universiteit. Het collegegeld voor het studiejaar 2022-2023 is minimaal € 2.209. De meeste hogescholen en universiteiten hanteren voor vluchtelingen uit Oekraïne het minimale tarief. Oekraïense studenten hebben recht op voorzieningen zoals opvang, leefgeld, fulltime werk en medische zorg. Reiskosten of andere studiekosten vallen daar niet onder. Zij hebben geen recht op studiefinanciering.