Indexering financiële toelages vluchtelingen uit Oekraïne per 1 oktober

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben net als andere asielzoekers recht op een financiële toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, tenzij ze deze zaken in natura ontvangen. Omdat de kosten voor levensonderhoud de afgelopen periode zijn gestegen, worden deze financiële toelages geïndexeerd. Op deze manier voldoet Nederland aan de Europese verplichting om vluchtelingen te ondersteunen in hun levensonderhoud. De nieuwe bedragen zijn gebaseerd op de minimale kosten van levensonderhoud volgens het Nibud.

Vluchtelingen die in een gasthuishouden wonen, krijgen daarvoor een extra toelage, de wooncomponent. Deze wordt aangepast naar € 80,91. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Ze kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Maar dit is niet verplicht.

Tijd voor implementatie

De indexering vindt plaats per 1 oktober 2023 en wordt verwerkt in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Om gemeenten de tijd te geven om zich op de indexering voor te bereiden delen we nu vast de nieuwe bedragen.

Nieuwe bedragen per 1 oktober

Per 1 oktober 2023 worden de bedragen voor de financiële toelages als volgt gewijzigd:

Leeftijd vluchteling en grootte van het gezin

Kleedgeld 1

Eetgeld  

Extra   2

toelage  

Alle leeftijden, individuele vluchteling zonder gezin

€ 60,71

€ 242,48

€ 80,91

Vluchteling is 18 jaar of ouder, gezin bestaat uit 2 personen

€ 60,71

€ 242,48

€ 80,91

Vluchteling is 18 jaar of ouder, gezin bestaat uit 3 personen

€ 60,71

€ 193,98

€ 80,91

Vluchteling is 18 jaar of ouder, gezin bestaat uit 4 personen

€ 60,71

€ 169,74

€ 80,91

Vluchteling is jonger dan 18 jaar, gezin bestaat uit 2 personen 

€ 60,71

€ 200,65

€ 80,91

Vluchteling is jonger dan 18 jaar, gezin bestaat uit 3 personen

€ 60,71

€ 160,64

€ 80,91

Vluchteling is jonger dan 18 jaar, gezin bestaat uit 4 personen

€ 60,71

€ 140,34

€ 80,91

_______________________________________________________________________

1.  Kleding en andere persoonlijke uitgaven

2.  Wooncomponent