Nieuwe donorwet (actieve donorregistratie)

Het initiatief wetsvoorstel van D66 over actieve donorregistratie (ADR) is aangenomen door de Eerste Kamer. Wat betekent dit?

Invoering nieuwe donorwet

Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. De nieuwe donorwet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister. Voor de invoering van deze wet in de zomer van 2020, zal iedereen daarover uitvoerig geïnformeerd worden. Zolang de nieuwe wet nog  niet is ingevoerd, is het huidige toestemmingssysteem van toepassing.

Registratie blijft belangrijk

Het blijft belangrijk dat u zelf een keuze maakt en deze vastlegt in het Donorregister. Als u al geregistreerd bent, dan blijft uw registratie gewoon geldig. Ook na invoering van de nieuwe wet.

Wat houdt de nieuwe donorwet in?

Veel Nederlanders hebben hun keuze voor orgaandonatie nog niet vastgelegd in het Donorregister. Als de nieuwe donorwet is ingevoerd in de zomer van 2020, is de eerste stap dat iedere Nederlandse ingezetene van 18 jaar en ouder, die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, wordt aangeschreven. U wordt dan verzocht om een keuze over orgaandonatie en weefseldonatie te maken en deze in het Donorregister vast te leggen. De keuzes die gemaakt kunnen worden, blijven hetzelfde als in het huidige systeem.

De vier keuzemogelijkheden zijn:
1. Ja, ik geef toestemming
2. Nee, ik geef geen toestemming
3. Mijn partner of familie beslist
4. De door mij gekozen persoon beslist

Als binnen 6 weken niet wordt gereageerd, volgt een herinneringsbrief. Als u ook daarop niet binnen 6 weken reageert, dan wordt u in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. U krijgt hiervan een bericht.

U kunt uw registratie op ieder moment wijzigen. Net als nu ook het geval is worden vervolgens ieder jaar de jongeren die in het voorgaande jaar 18 jaar zijn geworden, aangeschreven met het verzoek zich te registreren.

Wat is het verschil met de huidige wet orgaandonatie?

In Nederland geldt sinds 1998 de Wet op de orgaandonatie. Hierin staat dat iedereen die 12 jaar en ouder is en wilsbekwaam, toestemming kan geven voor de donatie van organen en weefsels na overlijden. Volgens de huidige wetgeving wordt, indien er niets in het Donorregister is geregistreerd, de beslissing overgelaten aan nabestaanden.

Het verschil met het nieuwe systeem is dat indien iemand niet gereageerd heeft op de oproep om zich te registreren, in het register staat met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie.

Het verschil tussen ‘geen bezwaar’ en de registratie ‘ja, ik geef toestemming’ is dat bij ‘geen bezwaar’ de persoon niet zelf actief een keuze heeft geregistreerd. Wanneer 'geen bezwaar' is vastgelegd in het Donorregister gaat men er van uit dat iemand geen bezwaar heeft tegen donatie. Nabestaanden houden wel de mogelijkheid om donatie tegen te houden. Bij een JA-registratie heeft de overledene bewust toestemming gegeven voor orgaandonatie en weefseldonatie.

Vragen over de nieuwe donorwet

Er zijn vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.

U kunt ook bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66.
Of een e-mail sturen naar: