Orgaan- en weefseldonatie na overlijden

Iedereen kan organen of weefsels na overlijden aan een zieke persoon doneren, maar dat is niet verplicht. Daarom is er een Donorregister: daarin staat of iemand na overlijden een orgaan of weefsel wil doneren. Donatie kan niet als de overledene in het Donorregister staat met: ‘Nee, ik wil geen donor worden’.

Keuze over doneren organen en weefsels in Donorregister

In het Donorregister staat de keuze over orgaan- en weefseldonatie van de volgende personen:

  • Nederlanders vanaf 18 jaar die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente. Wie 18 wordt, krijgt een brief met de vraag om een keuze vast te leggen in het Donorregister;
  • mensen die in Nederland komen wonen en zich inschrijven in een Nederlandse gemeente. Zij krijgen standaard na 3 jaar in Nederland de vraag om hun keuze in het Donorregister in te vullen;
  • kinderen tussen de 12 en 18 jaar die vrijwillig hun keuze doorgeven.

Wie naar het buitenland verhuist en zich uitschrijft uit de gemeente, staat niet meer in het Donorregister.

Keuzes orgaan- en weefseldonatie

Er zijn 4 keuzemogelijkheden in het Donorregister:

  • ja, ik wil donor worden.
  • Nee, ik wil geen donor worden.
  • Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden.
  • Ik wijs één persoon aan die beslist na mijn overlijden.

Op de website van het Donorregister staat wat de keuzes in het Donorregister betekenen.

Geen keuze maken betekent ‘geen bezwaar’ in register

Als mensen geen keuze invullen, staan zij in het Donorregister met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Zij vinden het goed om hun organen en weefsels aan een andere patiënt te doneren na overlijden. Dat kan alleen in bepaalde gevallen: iemand moet bijvoorbeeld in het ziekenhuis op een intensive-careafdeling overlijden.

Arts bespreekt keuze

Een arts bespreekt de keuze in het Donorregister altijd eerst met familie of nabestaanden. Dat is de partner, of anders de ouders, grootouders, (klein)kinderen of broers en zussen. 

De familieleden moeten het in principe accepteren als iemand geen bezwaar had tegen doneren van organen of weefsels. Maar als de familie kan aantonen dat die persoon geen organen of weefsels wilde doneren, gaat de donatie niet door.

De nabestaanden beslissen over orgaan- en weefseldonatie bij: 

  • kinderen onder de 16 jaar;
  • jongeren die 16, 17 of net 18 jaar oud zijn en die niet in het Donorregister staan;
  • iemand die nog geen 3 jaar in Nederland woont en niet in het Donorregister staat.

Keuze donorregistratie op ieder moment te veranderen

De keuze voor donorregistratie is op ieder moment te veranderen via de website van het Donorregister. Dat kan met DigiD, of met een formulier dat te krijgen is bij het Donorregister, gemeenten of bibliotheken.

Vragen over doneren en donorregistratie

Voor vragen over doneren is er de Donorinformatielijn: 

Mailen kan naar:

Bekijk ook: