De donorwet

Op 1 juli 2020 is de gewijzigde donorwet ingegaan. Deze legt vast dat iedereen vanaf 18 jaar in het Donorregister komt te staan. In het Donorregister is de keuze geregistreerd voor het wel of niet doneren van organen en weefsels na overlijden.

Donorwet voor Nederlanders en buitenlanders in Nederland

De donorwet geldt voor alle mensen vanaf 18 jaar die staan ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Dat zijn:

  • Inwoners met de Nederlandse nationaliteit.
  • Buitenlanders in Nederland. Zij krijgen 3 jaar nadat zij in Nederland zijn komen wonen het verzoek om in het Donorregister hun keuze in te vullen. Buitenlanders kunnen zich ook eerder registeren.

Brief om keuze in te vullen naar 18-jarigen

Sinds zomer 2021 krijgen jongeren die 18 jaar worden een brief waarin ze gevraagd wordt een keuze in te vullen in het Donorregister.

Keuzes orgaan- en weefseldonatie

Er zijn 4 registratiemogelijkheden in het Donorregister:

  • Ja, ik wil donor worden.
  • Nee, ik wil geen donor worden.
  • Keuze: Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden.
  • Keuze: Ik wijs één persoon aan die beslist na mijn overlijden.

Op de website van het Donorregister staat wat de keuzes in het Donorregister betekenen

Geen keuze betekent geen bezwaar

Als mensen geen keuze invullen staan zij in het Donorregister met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Zij geven zo toestemming om hun organen en weefsels aan een andere patiënt te doneren na overlijden. Dat kan alleen als iemand in het ziekenhuis op een intensive-careafdeling overlijdt.

Een arts bespreekt de keuze in het Donorregister altijd eerst met familie of nabestaanden. De familieleden moeten het in principe accepteren als iemand geen bezwaar had tegen doneren van organen of weefsels. Maar als de familie kan aantonen dat de overledene geen orgaandonor wilde zijn, gaat de orgaandonatie niet door.

Nabestaanden beslissen bij mensen zonder registratie

Er zijn situaties waarbij iemand nog niet staat geregistreerd in het Donorregister. Dat geldt voor:

  • jongeren die nog geen 18 jaar zijn of net 18 jaar zijn geworden;
  • nieuwkomers in Nederland;

In deze situaties beslissen de nabestaanden over orgaandonatie en weefseldonatie.

Keuze donorregistratie op ieder moment aan te passen

De keuze voor donorregistratie is op ieder moment aan te passen via de website van het Donorregister. Dat kan met DigiD, of met een formulier dat bij gemeenten en bibliotheken te krijgen is.

Vragen over de donorwet

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 19:00 uur.

Of een e-mail sturen naar:

Lees vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.

Kijk hier voor informatie over orgaandonatie in een andere taal