Invoering nieuwe donorwet (actieve donorregistratie)

Het huidige systeem wordt op 1 juli 2020 vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. De nieuwe donorwet regelt dan dat iedereen vanaf 18 jaar die bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, geregistreerd wordt in het Donorregister. Voor de invoering van deze wet, krijgt iedereen daarover uitgebreide informatie. Zolang de nieuwe wet nog niet is ingevoerd, is het huidige toestemmingssysteem van toepassing.

Registratie blijft belangrijk

Het blijft belangrijk dat u zelf een keuze maakt en deze vastlegt in het Donorregister. Als u al geregistreerd bent, dan blijft uw registratie gewoon geldig. Ook na invoering van de nieuwe wet.

Wat houdt de nieuwe donorwet in?

Veel Nederlanders hebben hun keuze voor orgaandonatie nog niet vastgelegd in het Donorregister. Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Dan krijgt iedere Nederlandse ingezetene vanaf 18 jaar die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, een brief.

U krijgt dan de vraag om een keuze over orgaandonatie en weefseldonatie te maken. En deze keuze ook in het Donorregister vast te leggen. De keuzes die gemaakt kunnen worden, blijven hetzelfde als in het huidige systeem.

De vier keuzemogelijkheden zijn:
1. Ja, ik geef toestemming
2. Nee, ik geef geen toestemming
3. Mijn partner of familie beslist
4. De door mij gekozen persoon beslist

Als u niet binnen 6 weken reageert, volgt een herinneringsbrief. Reageert u ook daar niet op binnen 6 weken? Dan wordt u in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. U krijgt hiervan een bericht.
U kunt uw registratie op ieder moment aanpassen. Net als nu krijgt ieder jaar een groep jongeren de vraag zich te registeren. Het gaat om jongeren die in het voorgaande jaar 18 zijn geworden.

Wat is het verschil met de huidige wet orgaandonatie?

In Nederland geldt sinds 1998 de Wet op de orgaandonatie. Hierin staat dat iedereen die 12 jaar en ouder is en wilsbekwaam, zich kan registreren voor de donatie van organen en weefsels na overlijden. Volgens de huidige wet beslissen de nabestaanden als er niets in het Donorregister is geregistreerd.

Het verschil met het nieuwe systeem is dat iemand in het register kan staan met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. Dat kan alleen als iemand niet gereageerd heeft op de oproep om zich te registreren.

Het verschil tussen ‘geen bezwaar’ en de registratie ‘ja, ik geef toestemming’ is dat bij ‘geen bezwaar’ de persoon niet zelf actief een keuze heeft geregistreerd. Bij 'geen bezwaar' gaat men er van uit dat iemand geen bezwaar heeft tegen donatie. Bij een JA-registratie heeft de overledene actief toestemming gegeven voor orgaandonatie en weefseldonatie.

Vragen over de nieuwe donorwet

Er zijn vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.

U kunt ook bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66.
Of een e-mail sturen naar: