Invoering nieuwe donorwet (actieve donorregistratie)

Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Deze wet geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente. De overheid vraagt aan mensen om in het Donorregister in te vullen of zij wel of niet organen en weefsels aan een patiënt willen geven na hun overlijden

Keuze voor orgaan- en weefseldonatie maken

Veel Nederlanders hebben hun keuze voor orgaandonatie nog niet vastgelegd in het Donorregister. Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Dan krijgt iedere Nederlandse ingezetene vanaf 18 jaar die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, een brief.

Als u niet binnen 6 weken reageert, volgt een herinneringsbrief. Reageert u ook daar niet op binnen 6 weken? Dan wordt u in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. U krijgt hiervan een bericht.

U krijgt dan de vraag om een keuze over orgaandonatie en weefseldonatie te maken. En deze keuze ook in het Donorregister vast te leggen. De keuzes die u kunt maken, blijven hetzelfde als in het huidige systeem.

U kunt uw registratie op ieder moment aanpassen. Net als nu krijgt vanaf 2021 ieder jaar een groep jongeren de vraag zich te registeren. Het gaat om jongeren die in het voorgaande jaar 18 zijn geworden. Ook krijgen zogenaamde nieuwe-ingezetenen dan een brief met de vraag zich te registreren. Dit zijn mensen die op het moment van aanschrijven minimaal 3 jaar in Nederland wonen.

Keuze donatie vastleggen

Het blijft belangrijk dat u zelf een keuze maakt en deze vastlegt in het Donorregister. Als u nu al geregistreerd bent in het Donorregister, dan blijft uw registratie ook na invoering van de nieuwe wet geldig.

Verschil met de huidige Wet orgaandonatie

Reageert u niet op de oproep om uw keuze te registeren in het Donorregister, dan staat u uiteindelijk in het Donorregister met ‘geen bezwaar’. Na uw dood kunnen dan uw organen en weefsels voor transplantatie worden gebruikt. De arts bespreekt dit met uw familie. Als u familie heel zeker weet en aan de arts kan uitleggen dat u echt geen donor wilde zijn, dan gebeurt dat niet.

Vragen over de nieuwe donorwet

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 19:00 uur.

Of een e-mail sturen naar:

Lees vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.