De donorwet (actieve donorregistratie)

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Deze wet geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente. De overheid vraagt aan mensen om in het Donorregister in te vullen of zij wel of niet organen en weefsels aan een patiënt willen geven na hun overlijden

Keuze voor orgaan- en weefseldonatie maken

Ruim 7 miljoen Nederlanders hebben hun keuze over orgaandonatie al vastgelegd in het Donorregister. De mensen die dit nog niet gedaan hebben, ontvangen tussen 1 september 2020 en 31 maart 2021 een brief om dat alsnog te doen. 

Als zij niet binnen 6 weken reageren, volgt een herinneringsbrief. Iedereen die ook niet op de herinneringsbrief reageert, wordt in het Donorregister geregistreerd met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. Daarover ontvangen zij een brief.

Een keuze over orgaandonatie kan op ieder moment gewijzigd worden. Dat kan via de website van het Donorregister met behulp van een DigiD. Er zijn ook formulieren beschikbaar bij gemeenten en bibliotheken.

Vanaf de zomer van 2021 staat iedereen van 18 jaar en ouder in het Donorregister. Vanaf dat moment ontvangen alleen nog jongeren die 18 jaar worden en nieuwe Nederlanders een brief van het Donorregister.

Keuze over orgaandonatie invullen

Het blijft belangrijk dat u zelf een keuze maakt en deze invult in het Donorregister. Als u nu al geregistreerd bent in het Donorregister, dan blijft uw registratie ook na invoering van de nieuwe wet geldig.

Verschil met de vorige Wet orgaandonatie

Met de nieuwe donorwet komt iedereen van 18 jaar en ouder die is ingeschreven in een Nederlandse gemeente in het Donorregister. Wie niet zelf een keuze invult, komt met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het register. Na overlijden kunnen organen en weefsels dan naar een patiënt gaan. Een arts bespreekt altijd de donatie met de nabestaanden. Als uw familie heel zeker weet en aan de arts kan uitleggen dat u echt geen donor wilde zijn, dan gebeurt dat niet.

In de oude wet was het vastleggen van een wens om orgaandonor te zijn op basis van vrijwilligheid. 

Vragen over de donorwet

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 19:00 uur.

Of een e-mail sturen naar:

Lees vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.

Kijk hier voor informatie over orgaandonatie in een andere taal