Conceptregeling tot wijziging Subsidieregeling donatie bij leven wegens verlenging werkingsduur en actualisering

Conceptregeling van de minister voor Medische Zorg tot wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven in verband met verlenging van de werkingsduur, actualisering en enkele aanpassingen.