Orgaandonatie en donatie aan de wetenschap na overlijden

Na overlijden kunnen mensen organen en weefsels doneren aan mensen die ziek zijn en die organen of weefsels nodig hebben. Orgaandonatie of weefseldonatie kan alleen als de overledene in het Donorregister met een ‘Ja’, ‘Een specifieke persoon/mijn partner of familie beslist’ of ‘geen bezwaar’ geregistreerd staat.

Doneren van organen en weefsels

Na overlijden kunnen mensen het hart, de longen, de nieren, de lever, de alvleesklier en de dunne darm doneren. Daarnaast is donatie van verschillende soorten weefsel mogelijk, zoals oogweefsel, huid en hartkleppen. In het Donorregister kunnen mensen aangeven welke organen en weefsels ze wel of niet willen doneren.

Orgaandonatie en weefseldonatie voor transplantatieonderzoek

Organen en weefsels die niet geschikt zijn voor donatie, kunnen wel geschikt zijn voor transplantatieonderzoek. Zoals onderzoek naar een nieuwe techniek om organen na overlijden geschikt te maken voor transplantatie. Bijvoorbeeld omdat deze voor een korte tijd niet genoeg zuurstof of bloed hebben kregen.

Lichaam gebruikt voor de wetenschap

Na overlijden kan het lichaam, of een deel daarvan, gebruikt worden voor de wetenschap. Bijvoorbeeld voor nieuwe operatietechnieken. Het lichaam gaat in dit geval na onderzoek niet terug naar nabestaanden.

Voor donatie aan de wetenschap is een aanmelding nodig bij het anatomisch instituut. Het instituut vraagt dan om een handgeschreven verklaring (codicil).

Hersenen gebruikt voor de wetenschap

De Nederlandse Hersenbank organiseert het onderzoek met hersenweefsel. Bij dit soort onderzoek kijken onderzoekers naar oorzaken en oplossingen voor neurologische en psychiatrische hersenziektes. Mensen met een hersenaandoening en gezonde mensen kunnen zich aanmelden voor hersendonatie. Na donatie van de hersenen gaat het lichaam terug naar de familie voor de gewone begrafenis of crematie.

Hart gebruikt voor de wetenschap

De Hartenbank slaat het hartweefsel van donoren op. Daar worden harten van gezonde donoren, maar ook die van patiënten verzameld. Mensen kunnen zich bij de Hartenbank aanmelden voor hartdonatie. De Hartenbank gebruikt de harten voor wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame hart- en vaatziekten.

Orgaandonatie of weefseldonatie voorrang op gebruik voor wetenschap

Mensen die ingeschreven staan als donor voor de wetenschap, zijn niet automatisch orgaandonor voor patiënten. Zijn zij voor beide ingeschreven? Dan heeft orgaan- en weefseldonatie altijd voorrang.