Orgaandonatie aan de wetenschap na overlijden

Iemand kan besluiten om organen, weefsels of het lichaam na overlijden aan de wetenschap te doneren. Die keuze staat niet in het Donorregister. Daarin staat alleen of mensen na hun overlijden organen of weefsels willen doneren aan zieke mensen die wachten op een nieuw orgaan of weefsel.

Doneren van organen en weefsels

Na overlijden kunnen mensen organen doneren, zoals het hart, de longen, de nieren, de lever, de alvleesklier en de dunne darm. Daarnaast is donatie van verschillende soorten weefsel mogelijk, zoals oogweefsel, huid en hartkleppen. In het Donorregister kunnen mensen aangeven welke organen en weefsels ze wel of niet willen doneren.

Orgaandonatie en weefseldonatie voor onderzoek

Organen en weefsels die niet geschikt zijn voor donatie, kunnen wel geschikt zijn voor transplantatieonderzoek. Zoals onderzoek naar een nieuwe techniek om organen na overlijden geschikt te maken voor transplantatie. Bijvoorbeeld als ze korte tijd niet genoeg zuurstof of bloed hebben gekregen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om organen en weefsels aan de wetenschap te doneren:

Hersenen aanmelden voor wetenschap

De Nederlandse Hersenbank organiseert het onderzoek met hersenweefsel. Bij dit soort onderzoek kijken onderzoekers naar oorzaken en oplossingen voor neurologische en psychiatrische hersenziektes. Mensen met een hersenaandoening en gezonde mensen kunnen zich aanmelden voor hersendonatie. Na donatie van de hersenen gaat het lichaam terug naar de familie voor de gewone begrafenis of crematie.

Hart aanmelden voor wetenschap

De Hartenbank bewaart harten en hartweefsel. Van gezonde donoren, maar ook van mensen die bijvoorbeeld zijn overleden aan een hartziekte. Mensen kunnen zich bij de Hartenbank aanmelden voor hartdonatie. De Hartenbank gebruikt de harten voor wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame hart- en vaatziekten. Na donatie van het hart gaat het lichaam terug naar de familie voor de gewone begrafenis of crematie.

Lichaam gebruikt voor de wetenschap

Na overlijden kan het lichaam, of een deel daarvan, gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld voor nieuwe operatietechnieken. Het lichaam gaat in dat geval na onderzoek niet terug naar nabestaanden.

Voor donatie aan de wetenschap is een aanmelding nodig bij het anatomisch instituut. Het instituut vraagt dan om een handgeschreven verklaring (codicil).

Orgaandonatie of weefseldonatie voorrang op gebruik voor wetenschap

Mensen die ingeschreven staan als donor voor de wetenschap, zijn niet automatisch orgaandonor of weefseldonor voor patiënten. Zijn zij voor beide ingeschreven? Dan heeft orgaan- en weefseldonatie altijd voorrang.