Kan een nabestaande orgaandonatie of weefseldonatie tegenhouden?

Als de overledene geregistreerd staat als orgaan- of weefseldonor, kunnen nabestaanden donatie alleen tegenhouden bij zwaarwegende redenen of bij jongeren onder de 16 jaar. Staat de overledene geregistreerd met geen bezwaar, dan kunnen de nabestaanden aannemelijk maken dat de overledene echt geen donor had willen zijn.

Als in het Donorregister staat dat nabestaanden de keuze voor donatie mogen maken, kunnen zij beslissen om hun dierbare geen orgaandonor te laten zijn.

Arts informeert nabestaanden over orgaandonatie

Een arts heeft altijd een gesprek met de nabestaanden over orgaandonatie of weefseldonatie. Ook als de overledene zelf al heeft aangegeven donor te willen zijn. Nabestaanden krijgen tijdens dat gesprek meer informatie over de donatieprocedure.

Uitzondering na oordeel arts

In deze 2 situaties kunnen nabestaanden afwijken van de wensen van de overledene:

  • Bij zwaarwegende redenen

Een nabestaande kan bijvoorbeeld in zware psychische nood raken als de donatie zou doorgaan. De betrokken arts beoordeelt of dit zo is.

  • Bij jongeren tot 16 jaar

Vanaf 12 jaar kunnen jongeren in het Donorregister laten registreren dat ze orgaandonor willen worden. Overlijdt een jongere onder de 16? Dan kunnen de ouder(s) of voogd bezwaar maken tegen orgaandonatie en weefseldonatie. De donatie gaat dan niet door.

Overledene was geen donor

Heeft de overledene in het Donorregister laten vastleggen dat hij of zij geen organen of weefsel wilde afstaan? Dan kunnen de nabestaanden dit niet ongedaan maken.