Welke rol hebben de nabestaanden volgens de donorwet?

Nabestaanden hoeven nu minder vaak te beslissen over orgaandonatie. Door de donorwet staat sinds zomer 2021 elke volwassene in het Donorregister. Ook al heeft diegene niet zelf een keuze doorgegeven. 

Nabestaanden beslissen soms over orgaandonatie

Echtgenoten, partners of familieleden beslissen in sommige gevallen nog over orgaandonatie. Namelijk:

  • als de overledene in het Donorregister heeft aangegeven dat de nabestaande beslist;
  • als de overledene nog niet is geregistreerd in het Donorregister. Bijvoorbeeld omdat diegene net 18 jaar is of minder dan 3 jaar geleden in Nederland is komen wonen;
  • als de overledene in de afgelopen 4 weken de keuze met een papieren formulier heeft aangepast (deze is dan nog niet verwerkt in het Donorregister).
  • Als de overledene ten tijde van de registratie wilsonbekwaam was.

Nabestaande kan bezwaar maken

Nabestaanden kunnen bezwaar maken tegen orgaandonatie. Als uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde worden, gaat de donatie niet door.

Heeft u vragen?

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 821 21 66. Bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 19:00 uur.

Of  stuur een e-mail naar:

Lees  vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.