Voortgangsbrief Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). zij gaat daarbij in op initiatieven om wensen van de ouderen samen met hen te realiseren. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Voortgangsbrief Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

Bijlagen