Afschrift brief Verduidelijken toegang tot integrale verpleeghuiszorg voor mensen met een VV-indicatie

Afschrift van de brief van Zorginstituut Nederland aan minister Helder (VWS). De brief gaat over het advies 'Verduidelijken toegang tot integrale verpleeghuiszorg voor mensen met een VV-indicatie'. VV staat voor Verpleging en verzorging.

Afschrift brief Verduidelijken toegang tot integrale verpleeghuiszorg voor mensen met een VV-indicatie