Beantwoording vragen over voorstel van wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34 605)

Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt vragen naar aanleiding van het initiatief wetvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen. Het gaat om het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning. De fracties van GroenLinks, D66 en de PvdA van de Eerste KAmer hadden hierover vragen gesteld in het voorlopig verslag.

Beantwoording vragen over voorstel van wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34 605) (PDF | 3 pagina's | 274 kB)