Kamerbrief EK bij verslag van de informele JBZ Raad 3 4 februari 2022

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) sturen de Eerste en Tweede Kamer het verslag van de bijeenkomst van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 3 en 4 februari 2022. Zij doen dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast informeren zij de Kamers over de stand van zaken over het Tweede Aanvullend Protocol bij het Cybercrimeverdrag.

Kamerbrief EK bij verslag van de informele JBZ Raad 3 4 februari 2022 (PDF | 2 pagina's | 163 kB)