Antwoorden vragen initiatiefwetsvoorstel Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning 34 605

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op vragen over het Initiatiefwetsvoorstel over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning. De SGP-fractie  van de vaste Eerste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid (JenV) had hierover nadere vragen gesteld.

Antwoorden vragen initiatiefwetsvoorstel Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning 34 605 (PDF | 3 pagina's | 249 kB)