Antwoorden nadere Kamervragen over ontwerp ouderschapsverordening

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op nadere vragen  over het voorstel voor een verordening voor wederzijdse erkenning van afstamming binnen de Eruopese Unie (EU). De Eerste Kamerfractie van de PVV had de vragen gesteld.