Schematisch overzicht gevolgen meerouderschap bij brief Motie Bergka

Het schema geeft een overzicht van de aan te passen wetten en regelgeving bij de invoering van het meerouderschap.

Schematisch overzicht gevolgen meerouderschap bij brief Motie Bergka (PDF | 5 pagina's | 105 kB)