Wat zijn de gevolgen als ik mijn kind erken?

Als u uw kind erkent, wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden, moet u het ouderlijk gezag aanvragen. Sinds 1 januari 2023 krijgt u automatisch het gezag.

Gevolgen erkenning kind

De erkenning van een kind betekent het volgende:

  • Tussen u en uw kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking).
  • U krijgt automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder.
  • U moet het kind onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt.
  • U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
  • U kiest (met de moeder) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind.
  • Uw kind krijgt mogelijk uw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Nederlandse nationaliteit door erkenning kind

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt het kind dat u erkent, ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet het kind dan wel erkennen voordat het 7 jaar oud is. Ook als uw kind ouder dan 7 jaar is, kan het de Nederlandse nationaliteit krijgen. U moet daarvoor wel binnen een jaar na de erkenning aantonen dat u de biologische ouder van het kind bent.

Ouderlijk gezag aanvragen na erkenning

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Tot 1 januari 2023 krijgt u bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Ook kunt u dan niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet u eerst samen met de moeder het ouderlijk gezag aanvragen.

Heeft u niet het ouderlijk gezag, dan heeft u wel recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder moet u dan informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind.

Let op! Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner na 1 januari 2023 een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen