Wat moet ik doen als ik niet wil dat erkenning van mijn kind tot gezamenlijk gezag leidt?

Ouders die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgen sinds 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk gezag als de partner het kind erkent. Wilt u niet dat uw partner ook het gezag krijgt over uw kind, bepreek dat dan samen. Wordt u het niet eens, dan kunt u als moeder de erkenning weigeren.

Bespreek met uw partner of hij of zij gezamenlijk gezag wil

Bespreek met uw partner of u hij of zij ook gezamenlijk gezag wil. Als uw partner uw kind erkent, krijgt hij of zij ook het gezamenlijk gezag.

Als uw partner het kind alleen wil erkennen, moet hij of zij meebetalen aan de kosten voor de opvoeding.

Als hij of zij ook het gezag wil, dan delen jullie de rechten en plichten voor het verzorgen en opvoeden van uw kind.

Wat u kunt doen na gesprek met uw partner over gezamenlijk gezag

Wat u kunt doen, hangt af van wat u en uw partner willen als uw partner uw kind erkent:

  • U en uw partner willen gezamenlijk gezag over uw kind
    Maak een afspraak bij de gemeente om het kind te erkennen. Bij de erkenning krijgt u automatisch gezamenlijk het gezag.
  • U en uw partner willen geen gezamenlijk gezag over uw kind
    Maak een afspraak bij de gemeente voor erkenning en geef bij de gemeente aan dat u niet het gezamenlijk gezag wilt. U legt dan met uw partner een verklaring af, waardoor uw partner alleen het kind erkent. Als moeder heeft u dan als enige het gezag over uw kind.
  • Als moeder wilt u alleen het gezag over het kind, maar uw partner wil gezamenlijk gezag
    Als moeder weigert u dan de toestemming voor de erkenning. Uw partner krijgt dan geen gezag over het kind. Uw partner kan alleen via de rechter proberen het kind te erkennen of het gezamenlijk gezag te krijgen.