Wie is de vader van mijn ongeboren kind na scheiding of overlijden van mijn man?

Het kan gebeuren dat uw man overlijdt als u zwanger bent. Krijgt u binnen 306 dagen na zijn overlijden een kind? Dan gaat de wet ervan uit dat uw overleden man de vader is. Is de zwangerschap tijdens uw huwelijk ontstaan, maar bent u na de echtscheiding bevallen? Dan is uw ex-man wettelijk gezien niet de vader.

Vader overleden voor geboorte kind

Krijgt u binnen 306 dagen na het overlijden van uw man een kind? Dan gaat de wet ervan uit dat uw overleden man de vader is.

Was u voor het overlijden van uw man al uit elkaar? Dan kunt u binnen 1 jaar na de geboorte verklaren dat hij niet de vader is. Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente.

Moeder hertrouwd of geregistreerd partnerschap na overlijden vader

Bent u als uw kind wordt geboren, hertrouwd of geregistreerd partner geworden van iemand anders? Dan kan uw nieuwe partner of echtgenoot de wettelijke vader worden. Dit kan als u voor het overlijden van uw eerste echtgenoot of partner uit elkaar was. En u binnen 1 jaar na de geboorte verklaart dat hij niet de vader is. 

Kind na scheiding geboren

Is de zwangerschap tijdens het huwelijk ontstaan, maar bent u na de echtscheiding bevallen? Dan is uw ex-man wettelijk gezien niet de vader. Wel kan uw ex-man het kind erkennen.

Ontkenning vaderschap

Ontkenning van het vaderschap dat binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontstaan, is mogelijk. Dit kan alleen als blijkt dat de man niet de biologische vader is. Zowel de moeder, de vader als het kind kunnen om deze reden het vaderschap ontkennen. U moet ook aan een aantal andere voorwaarden voldoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een rechtsbijstandverlener. Als u besluit een 'procedure ontkenning vaderschap' te voeren, heeft u een advocaat nodig.