Beslisnota bij Kamerbrief reactie op toegankelijkheidstoets verlofregelingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op toegankelijkheidstoets verlofregelingen (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)