Invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers in Nederland recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

9 weken betaald ouderschapsverlof in 1e levensjaar kind

Ouders krijgen vanaf 2 augustus voor 9 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De uitkering is 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het 1e levensjaar van het kind.

Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Alleen ouders die in loondienst werken hebben recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Als 2 ouders in loondienst werken, hebben beide ouders recht op het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever vraagt uitkering aan bij UWV

Werknemers kunnen met hun werkgever in gesprek gaan over de invulling van het verlof. Werkgevers kunnen bij UWV een aanvraag indienen voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit kan pas nadat het verlof is opgenomen. De werkgever kan ervoor kiezen om het loon tijdens het verlof door te betalen. Of te wachten met uitbetaling aan de werknemer totdat UWV de uitkering aan de werkgever uitbetaalt. Dit duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment waarop de uitkering is aangevraagd.

Betaald ouderschapsverlof voor kinderen die geboren zijn vóór 2 augustus 2022

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen. Het kind moet op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werknemer zijn. En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Ook in deze situatie geldt dat alleen betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Voorbeeld

Een werknemer is op 2 augustus 2022 ouder van een kind van 8 maanden. De werknemer heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Het maximum is 26 weken, dus er zijn nog 7 weken over. Deze werknemer heeft nog 4 maanden om 7 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap

Voor adoptiekinderen of erkende kinderen kunt u ook betaald ouderschapsverlof krijgen: voor elk kind 9 weken.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. 

Meer informatie voor werkgevers

Lees meer over betaald ouderschapsverlof voor uw werknemer op de website van UWV.