Invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit gaat veranderen door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof.

Lidstaten krijgen 3 jaar de tijd om dit op nationaal niveau te regelen. Nederland werkt op dit moment aan een inventarisatie en uitwerking van de mogelijkheden. Naar verwachting zal het kabinet in het eerste kwartaal van 2020 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aanbieden. Uitgangspunt is dat een nieuwe regeling per juli 2022 in kan gaan.

Meer informatie: