Hoe kan ik zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering aanvragen?

Als u werkt, vraagt u zwangerschapsverlof aan bij uw werkgever. Heeft u een uitkering, dan vraagt u verlof en uitkering aan bij UWV. Als zelfstandige kunt u mogelijk een uitkering bij UWV aanvragen.

Zwangerschapsverlof aanvragen bij werkgever

U vraagt zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aan bij uw werkgever. Dit doet u uiterlijk 3 weken voordat uw verlof ingaat. Dat is ten minste 7 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum. Want uw zwangerschapsverlof begint uiterlijk 4 weken voor deze datum.

Aan uw huisarts of verloskundige vraagt u een zwangerschapsverklaring. Daarin staat de vermoedelijke bevallingsdatum. Uw bewaart deze verklaring in uw eigen administratie. UWV kan tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering om de zwangerschapsverklaring vragen, als dat nodig is voor controle.

Werkgever mag verlof niet weigeren

Uw werkgever mag het verlof niet weigeren. Krijgt u hierover een meningsverschil met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad van uw organisatie.

Zwangerschapsuitkering via werkgever

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft u recht op een zwangerschapsuitkering. Uw werkgever vraagt de uitkering aan bij UWV. Meestal ontvangt uw werkgever de uitkering. Hij betaalt dan uw loon gewoon door tijdens uw verlof.

De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van uw dagloon (loon dat u gemiddeld per dag verdient). Maar het is niet meer dan het maximumdagloon. Een lager inkomen tijdens een voorafgaande ziekte- of verlofperiode heeft geen invloed op de hoogte van uw uitkering.

WAZO-uitkering via UWV

Bent u zwanger en krijgt u een WW-, ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering van UWV? Dan heeft u tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) in plaats van uw huidige uitkering. WAZO staat voor Wet arbeid en zorg. U vraagt de uitkering minimaal 8 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum aan bij UWV.

Zwangerschapsverlof en zwangerschapsuitkering zelfstandige

Heeft u een eigen bedrijf en bent u zwanger? Mogelijk komt u in aanmerking voor een ZEZ-uitkering. ZEZ staat voor de regeling Zelfstandige en Zwanger. Voor de periode rond de bevalling kunt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen bij UWV. Deze ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken.

Extra bevallingsverlof na ziekenhuisopname baby (‘couveuseregeling’)

Heeft uw kind langer dan een week in het ziekenhuis gelegen? Dan kan uw bevallingsverlof maximaal 10 weken langer duren.

U vraagt de uitbreiding van uw bevallingsverlof aan bij uw werkgever. Als u een uitkering heeft, vraag u dit aan bij UWV.

Verlof en uitkering bij overlijden moeder

Als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof, kan haar partner het overblijvende verlof overnemen. Ook als de moeder geen recht had op bevallingsverlof of zelfstandige was. Het gaat dan om verlof voor de periode tot 10 weken na de bevalling. Bent u de partner? Dan vraagt u het verlof aan bij uw eigen werkgever. Of bij UWV als u een uitkering heeft.