Beslisnota's deel 2 bij Kamerbrief over actieve openbaarmaking beslisnota's bij Najaarsnota 2022 en 2e suppletoire begroting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's deel 2 bij Kamerbrief over actieve openbaarmaking beslisnota's bij Najaarsnota 2022 en 2e suppletoire begroting (PDF | 5 pagina's | 1,2 MB)