Beslisnota bij Antwoorden vragen over Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden vragen over Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023 (PDF | 1 pagina | 76 kB)