Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Taskforce Verbetering Financieel Beheer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Taskforce Verbetering Financieel Beheer (PDF | 2 pagina’s | 1,0 MB)