Beslisnota bij voorjaarsrapportage van de Raad van State 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij voorjaarsrapportage van de Raad van State 2023 (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)