Beslisnota's bij Kamerbrief over actieplan Taskforce Verbetering Financieel Beheer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over actieplan Taskforce Verbetering Financieel Beheer