Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 (BZ)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 (BZ)