Beslisnota bij Kamerbrief over aankondiging reparatie lucratiefbelangregeling na arrest Hoge Raad

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aankondiging reparatie lucratiefbelangregeling na arrest Hoge Raad