Beslisnota's bij Kamerbrief uitkomsten evaluatie ‘Beleidskeuzes uitgelegd’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief uitkomsten evaluatie ‘Beleidskeuzes uitgelegd’