Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoeksopzet periodieke rapportage artikel 12 - kasbeheer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoeksopzet periodieke rapportage artikel 12 - kasbeheer