Beslisnota bij Kamerbrief over overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023