Antwoorden feitelijke vragen Voorjaarsnota 2023 Mobiliteitsfonds IenW


Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023. De wijziging hangt samen met de Voorjaarsnota.