Najaarsnota 2020

De Najaarsnota geeft de laatste stand van zaken van de uitgaven en inkomsten voor het begrotingsjaar 2020.

Najaarsnota 2020 (PDF | 134 pagina's | 2.9 MB)