Kamerbrief kabinetsreactie op beleidsdoorlichting artikel 8 Koninkrijksrelaties

Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) deelt de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 8 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties ‘Wederopbouw Bovenwindse Eilanden’ met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.