Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over verantwoordingsstukken 2022

Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de verantwoordingsstukken 2022. De verantwoordingsstukken bestaan uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022, de Staat van de Rijksverantwoording, het departementaal jaarverslag 2022 Financiën, het bijbehorende verantwoordingsonderzoek en de slotwet.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over verantwoordingsstukken 2022