Kamerbrief reactie op motie over rechtmatigheid uitgaven

Minister Kuipers (VWS) reageert op de gewijzigde motie-Van Houwelingen. Deze motie gaat over ervoor zorgen dat uitgaven behorende bij nieuwe beleidsvoornemens rechtmatig worden vormgegeven.

Kamerbrief reactie op motie over rechtmatigheid uitgaven