Antwoorden op Kamervragen over IBO investeringen in een politiek-bestuurlijke context

Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: ‘Waar voor ons geld’. De commissie Rijksuitgaven in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over IBO investeringen in een politiek-bestuurlijke context